Contact us     Chinese 
 
 
    
 
蘋果副刊-涼麵道 
/2012.6.29  \
民視新聞-炎炎夏季 日烏龍冷麵開胃
/2012.6.24

 
 
    
 
蘋果副刊-Q滑烏龍麵 冷溫熱各有味
/2012.4.26

   
TVBS-不用飛日本!純日式烏龍麵超Q彈 
/2012.3.5